De Meterfabriek

Diep in het oosten van het land kom ik achter in een rommelige schuur dit boekje tegen. Misschien is het onaardig om de schuur rommelig te noemen. Want de dames en heren van liefdadigheid hebben hun best gedaan. Bij de entree is de koopwaar zorgvuldig uitgestald en gepresenteerd in geselecteerde groepen. Maar hoe verder ik wegloop van ingang en kassa hoe dieper ik de rafelranden van dit kringloopuniversum betreed. Langzaam zie ik een overgang van gecontroleerde uitstalling naar lukraak positioneren. Bij iedere stap daalt ook het lichtniveau. Misschien een bewuste keuze van de filantropische etaleerspecialist? Of is ze er stilletjes tussenuit geknepen? Kunnen de schouders van liefdadigheid de last niet dragen bij de aanblik van zoveel ongesorteerde rotzooi?

Terwijl ik dieper de duisternis inloop vraag ik mij af of ik hier kan verdwijnen en dan in een andere tijdsdimensie terecht zal komen. En wat tref ik daar dan aan? Zouden dezelfde dames van liefdadigheid hier hun best doen? En kan ik aan de voorwerpen aflezen in welke tijd ik ben beland? Kan ik gewoon weer door dezelfde voordeur naar buiten? En hoe kom ik thuis, want mijn auto staat immers in die andere tijdszone voor de deur?

Zolang ik in de verte nog mensen hoor keuvelen stap ik onbevreesd de diepte in. Na de langspeelplaten kom ik bij de boekenafdeling. Langs de wand staan kasten vol, op rubriek gesorteerd. Ik kijk vooral naar boeken met plaatjes, foto’s of illustraties. Bij verkooplocaties gedreven door liefdadigheid is het jagen leuk omdat het assortiment onvoorspelbaar is. Je weet niet wat de volgende titel is. En juist onalledaagse exemplaren zullen hongerige geesten voeden. Want dat zijn onuitputtelijke inspiratiebronnen. Ze geven vastgevroren verbeelding mogelijkheid om lichtjes te ontdooien en frissen in de sleur geraakte fantasie op.
Het hierboven afgebeelde boekje is gemaakt ter promotie van producten van een machinefabriek. Deze producten werden over de gehele wereld geëxporteerd: fornuizen, komforen, haarden, stofzuigers en radiatoren. Het boekje heeft viertalige ondertitels bij de foto’s.

Om het boekje goed te bekijken moet ik naar het midden lopen zodat ik precies in het zwakke lichtschijnsel van dat ene peertje kan staan. Het lijkt of ik in de lichtbundel van een teletijdmachine plaatsneem.

Mevrouw R. ijken van kWh metersOnder de lamp, in de tijdscapsule, ben ik getuige van een vreemd wetenschappelijk experiment in een laboratorium diep in de jaren 50. Ik sta naast een arbeider met een onduidelijk baantje in een schimmig staatje, ergens in het voormalige Oostblok. Ik zie de internationale stofzuiger­colporteur zijn huis verlaten in 1962 voor een nieuwe verkoopronde diep in het koude Zweden. De dames van de kantine fluisteren smeuiig de laatste bedrijfsroddels van september 1961 in mijn oor. Ik heb te doen met de typiste, die achterin eenzaam zit te ratelen op haar schrijfmachine.

Maar mijn echte tijdreis komt op gang door de laatste foto die ik zie. Een locatie die ik direct herken: het is de meterfabriek uit Dordrecht! Waar mijn opa heeft gewerkt als magazijnmeester en EHBO-specialist. Op de plek van de fabriek kwam ik jaren later te wonen. Lekker aan het water met een steeds veranderend uitzicht door het nooit aflatende scheepsverkeer.

De mensen van de meterfabriek zijn schaamteloos vergeten ergens de naam van de fotograaf te noemen. Een klusje waar toen blijkbaar nog geen naam aan mocht blijven hangen. Maar ach, in het grotere geheel ploeteren we allemaal voort en doen etterlijke klusjes waar geen naam aan vast blijft hangen.

Terug in het heden trek ik mijn kleren recht en reken het boekje af aan de balie. De dames knikken me vriendelijk toe.

En mijn auto staat er gewoon nog.

Schrijf een reactie

*