Wilt u de wereld veranderen?

Fragment Poppenkwartet RAAF-Kwartetten

Om een verandering teweeg te brengen moet je dingen anders organiseren. Soms schop je dan tegen heilige huisjes. Zo werd het nog niet zolang geleden belangrijk gevonden om vooral onderscheidend te zijn als winkel. Iedere retailer zocht naar de eigen toon en het concept om zoveel mogelijk klanten aan te spreken. Daar werden bedrijven met retailspecialisten voor ingeschakeld, er werd gekeken naar trends en vanuit communicatiebureaus werden conceptuele oplossingen gezocht. Al die werkzaamheden zijn gericht op het vergroten van de omzet, meer producten verkopen. Daar is een hele industrie mee bezig.
De vraag wie dan als eerste de behoefte had aan al dat aanbod (de producten, de verkoper of de consument) werd meestal niet gesteld. En als er dan iemand was die de vraag toch stelde werd het standaardantwoord gegeven: de consument vraagt erom. De consument wil dit product en vraagt om dit aanbod.

Het eerste wat ik anders doe is mijn idee publiekelijk maken. Want ik wil zoveel mogelijk mensen uitleggen wat mijn idee is: producten in winkels indelen naar mate van duurzaamheid. Producten met de minste aanslag op mens en milieu liggen overzichtelijk bij elkaar gesorteerd. Producten met een fikse aanslag liggen ergens anders. Lees hier meer over in mijn eerdere opiniestuk, gepubliceerd in Trouw.
Ik vraag geen geld voor dit concept, in tegenstelling tot commerciële bureau’s. Ik gooi het open omdat ik iets wil veranderen. Hoe meer mensen van mijn idee weten en enthousiast worden, hoe beter.

Ik vraag iedereen na te denken over zijn eigen invloed. Want vraagt u als consument (nog steeds) daadwerkelijk om al die producten die zo’n grote belasting hebben op mens en milieu? Waarom komen we niet in actie? Waarom blijven we toekijken terwijl we met elkaar als consumenten daadwerkelijk iets kunnen veranderen?
Kunnen wij als consumenten dan invloed uitoefenen op de productieketen? Ik denk van wel. Eén enkel mens kan het begin zijn van een verandering. Daarom roep ik u op. Komt u met mij in actie? Laten wij ervoor gaan zorgen dat producten en verkopers eerlijk inzicht geven in ingrediënten en productieprocessen. En laat ze zorgen dat we op basis van duurzaamheid onze aankoopkeuzes kunnen maken.

Om te beginnen vraag ik u daarom mijn artikelen zoveel mogelijk te delen. Zie het als een uitdagende reis die we gezamenlijk gaan maken. Ik weet ook niet waar die zal eindigen. Maar ik ben bij u. En niets doen en stil blijven zitten is geen optie.

Schrijf een reactie

*