Kleine cursus spelen voor beginners

Sportsman toont techniek Werpen met één handHET BEWEGINGSSPEL
THEORETISCH -PRAKTISCH HANDBOEK BIJ DE LEIDING VAN HET OPENLUCHTSPEL
door
DE TECHNISCHE COMMISSIE
van den
NEDERLANDSCHEN BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

uitgave van J.B. WOLTERS – GRONINGEN, DEN HAAG 1930

Dit boek heeft een rode linnen kaft met wat versleten, rafelige randjes. De pagina’s zijn aan de zijkant chic rood. Dat noemt men kleur op snee. Op de cover een getekende illustratie van een man, gekleed met stropdas, net als op bovenstaande foto.

Een vooroorlogse sportsman. Sportsman of nog beter sportslieden: een geleend woord uit de boekenkast van een hedendaagse sportman, eentje die Mevrouw R. bijzonder graag tegenkomt.

De vooroorlogse sportsman: Gekleed in een minder snel pak dan zijn hedendaagse equivalent maar desalniettemin spatten zijn gymnastische, krachtige, veelzijdige oefeningen met de gehele musculatuur van het beeld.
In het boek veel foto’s en tekeningen. Plattegronden van speelvelden, ontwerptekeningen van overdekte tribunes en sportparken. Foto’s illustreren de bewegingen horende bij het beschreven spel.

Spelen. Hopelijk kunt u ook nog spelen. Voor mij hoeft het allemaal niet zo nodig in een veld, met een bal en dan met anderen. Teamsport, ik ben er niet dol op. Nooit geweest trouwens. Spelen kan echter op vele manieren. Dat doe ik graag. In feite maakt het niet uit, als je maar speelt. Spelen doet wonderen. Bij spelen laat ik de teugels vieren. Als ik speel kan ik regels aan mijn laars lappen. Het creëert ruimte, zorgt voor nieuwe perspectieven en geeft mij informatie die ik anders niet zag. Spelen en creëren zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor sommige opdrachtgevers is spelen een moeizaam te volgen proces wanneer ze met creatieven samenwerken. Terwijl juist daar het werkelijke plan ontstaat. Dus laat ze maar gaan.

In 1930 en 2012: “De paedagogische, moreele en praktische waarde van het spel.”

“Spelen zijn die bewegingen waarbij de beoefenaar, wat betreft richting, vorm en regelmaat, meestal geheel vrij is.”  Santé! Dit klinkt als muziek in mijn oren.
“Het gevoel voor en den aandrang naar vrijheid, den mens aangeboren, dat binnen redelijke grenzen gehouden, een aansporing kan zijn tot groote en grootse daden, komt bij het spel tot volle ontplooiing.”

“De elementaire beginselen van spelen: loopen, springen, werpen, vangen, slaan, schoppen, drijven, passeren, schieten, koppen, samenspel, slingeren. De toon waarop men speelt: opgewekt en levendig, draagt zorg voor aanvurend en bezielend spel. Het spel geeft steeds aanleiding tot blijdschap en vrolijkheid. De verloochening van ’t egoïsme en aankweking van ’t altruïsme is ongetwijfeld een der nobelste gebaren van het spel.”

Mocht u niet meer kunnen spelen, probeer deze elementaire beginselen weer in uw alledaagse leven toe te laten. Gewoon mondjesmaat. Af en toe een beetje springen, passeren, of iets laten slingeren. Als basis prima, later kunt u het dan uitbouwen.

Maar pas op:
Bij spelen, waarbij we hand aan hand rondhuppelen, is het zeer gevaarlijk, wanneer wordt losgelaten – middelpuntvliedende kracht.

“Mogen die allen zich geroepen gevoelen, mede te arbeiden tot het verheven doel van spelen: een krachtige en gezond en gelukkig volk; dat toegerust met deze heerlijke eigenschappen van lichaam, geest en gemoed, een waarborg geeft voor een krachtig, gezond en gelukkig Nederland!”

Als studiemateriaal voor deze kleine cursus spelen voor beginners kunt u bovenstaand hoofdstuk Werpen met één hand uitproberen en de komende week verder onderzoeken. Draag echter geen te nauw sluitende kleding in verband met belemmering van beweging.

Schrijf een reactie

*